• RSS Feed

Grade Center - Cijferitem maken
  

Wat?

U kunt een kolom maken in het Grade Center waarmee u beoordelingen kunt bijhouden. Dit kan een digitale versie zijn van een papieren cijferlijst, maar kan bijvoorbeeld ook een aanwezigheidsregistratie zijn. Daarnaast kunt u het cijferitem wijzigen of verwijderen.

0x01 graphic

 

Hoe?

 

Startpunt: Grade Center

Cijferitem toevoegen

Ø Open het Grade Center.

ØKlik in de Action Bar van het Grade Center (de grijze balk boven de spreadsheet) op [Create Column].

Ø Het venster `Create Grade Column' verschijnt met vier onderdelen.

0x01 graphic

 

1. Kolom informatie invoeren:

 • Column Name: Voer een kolomnaam in. Dit is een verplicht veld. De naam wordt weergegeven in het Grade Center en My Grades als er geen Grade Center Display Name is ingevoerd. Alleen de eerste 15 tekens worden weergegeven het Grade Center.

 • Grade Center Display Name: voer de naam in zoals deze weergegeven moet worden in het Grade Center en op de studenten My Grades pagina. Hiervan worden 15 tekens weergegeven in de kolomtitel.

 • Description: voer een omschrijving van de kolom in die kan worden gezien door zowel de instructors als de studenten. 

 • Primary Display: Selecteer een cijfer format uit het uitklapmenu. Er zijn een aantal opties:

  • Percentage: de beoordeling wordt weergegeven in percentages (aanbevolen keuze)

  • Score: de beoordeling wordt weergegeven als een cijfer.

  • Text: de beoordeling wordt weergegeven als tekst. U kunt dan een kort woord als beoordeling geven, bijvoorbeeld gezien of onvoldoende. De kolom kan niet meer gebruikt worden om een gemiddelde uit te rekenen.

  • Naam van een [Grading Schema]: indien u een Grading Schema hebt gemaakt, ziet u de optie hier staan.

 • Secondary Display: kies voor None of een cijfer format dat alleen in het Grade Center weer wordt gegeven. De aanbevolen keuze is Percentage.

 • Select Category: kies voor None of voor een categorie uit de lijst. 

 • Points Possible (verplicht) - voer het aantal punten aangewezen voor deze kolom in. Alleen numerieke instellingen worden geaccepteerd. Zelfs als u bij [Primary Display] voor [Text] hebt gekozen, moet u een cijfer invoeren.

0x01 graphic

2. Data specificeren

 • Grading period: Grading Period en het uitklapmenu worden enkel weergegeven wanneer vooraf Grading Periods zijn ingesteld. 

 • Due date: Kies voor None of een vervaldatum in voor het cijferonderdeel. Let op de Amerikaanse datumnotering.

0x01 graphic

3. Mogelijkheden specificeren. Selecteer de Yes of No knop voor de volgende onderdelen

 • Include Column in Grade Center calculaties: de kolom kan worden meegenomen in de mogelijke selecties van onderdelen wanneer u  Calculated Columns aanmaakt, zoals  [Weighted Column] of [Total Column].

 • Show this Column in My Grades: de beoordeling van deze kolom wordt weergegeven in My Grades.

 • Show Statistics (gemiddelde en gewicht) van deze kolom in My Grades: het gemiddelde en het gewicht van deze kolom kan worden weergegeven in My Grades. De student kan dan zien wat de gemiddelde score is.

4. Klik op [Submit]

Let op:

 • Een categorie of een cijfer periode moet worden aangemaakt voordat dit wordt toegewezen aan een cijferkolom. 

Tip:

 • Om de aanwezigheid van de studenten bij te houden, doet u het volgende. Bij Primary Display selecteert u [Score] . Vervolgens vult < 1 > in bij [Points Possible] . In het Grade Center vult u een <0> (afwezig) of een <1> (aanwezig) in. U kunt ook [Text] kiezen en vervolgens de woorden <aanwezig> en <afwezig> invullen.

 • Om een Score's Percentage uit te rekenen selecteert u [Score] uit het Primary Display uitklapmenu en selecteert u  [Percentage] uit het Secondary Display uitklapmenu.

   

Cijferitem wijzigen

Ø Klik op de dubbele pijl in het titelvak van de kolom om het drop-down menu weer te geven.

Ø Selecteer  [Edit Column Information].

Ø Maak de gewenste aanpassingen. Zie de paragraaf `Cijferitem toevoegen' voor meer informatie over de invulvelden.

Ø Klik op [Submit].

 

Cijferitem verwijderen

Ø Klik op de dubbele pijl in het titelvak van de kolom om het drop-down menu weer te geven.

Ø Selecteer [Delete Column].

Ø Er verschijnt een venster met de mededeling dat deze handeling definitief is en niet teruggedraaid kan worden. Klik op [OK] om het cijferitem te verwijderen.

 

Let op:

 • De Delete Column optie wordt enkel weergegeven in het drop-down menu wanneer een kolom handmatig is toegevoegd. 

 • Als een kolom automatisch aan is gemaakt als onderdeel van een Assignment, Test of Survey, verwijdert u eerst de Assignment, Test of Survey uit de Content Area. Daarna kunt u pas de kolom in het Grade Center verwijderen .  

Videotutorials (in het Engels)

Een kolom maken in het grade center