• RSS Feed

Grade Center - Berekening maken
  

Wat?

Binnen het Grade Center is het mogelijk om berekeningen te maken over de cijferitems heen. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld een cijfer laten bepalen aan de hand de gewichten van de verschillende onderdelen of een totaalcijfer laten berekenen. Een andere optie is het minimum / maximum van enkele opdrachten automatisch laten berekenen of het gemiddelde over enkele opdrachten. Ten slotte is het ook mogelijk om cijfers volgens een Grading Schema om te zetten in andere beoordelingen.

0x01 graphic

 

Hoe?

Startpunt: Grade Center

Weighted Column

Een Weighted Column somt de individueel verkregen cijfers op in verhouding tot hun percentage in het totale cijfer. Een individueel verkregen cijfer wordt berekend als verkregen punten gedeeld door het mogelijk aantal punten en vermenigvuldigd met de zwaarte van dit cijfer voor het totale cijfer.

Een voorbeeld: als bij de berekening van een meetellende kolom uit drie cijferonderdelen bestaat (tentamen: 20% van het cijfer; paper: 30% van het cijfer; en een project: 50% van het cijfer) en een student heeft 80 van de 100 punten behaald voor het tentamen, 95 van de 100 voor een paper en 100 van de 100 punten voor het project, ziet de formule voor de berekening van het cijfer er als volgt uit: (80/100 * .2) + (95/100 *.3) + (100/100 *.5) = 94.5%

Ø Klik in de Action Bar (de grijze balk boven de spreadsheet) op [Create Calculated Column]

Ø Selecteer [Weighted Column]

Ø Het venster `Create Weighted Column verschijnt met 4 onderdelen:

0x01 graphic

 1.  Kolom informatie:

 •  Column Name: Voer een kolomnaam in. Dit is een verplicht veld en deze naam zal worden weergegeven in het Grade Center als er geen [Grade Center Display Name] wordt ingevoerd. Alleen de eerste 15 tekens worden weergegeven het Grade Center.

 •  Grade Center Display Name: Deze naam zal worden weergegeven als de kolomtitel in het Grade Center. Hiervan worden 15 tekens weergegeven in de kolomtitel.

 •  Description: voer een omschrijving van de kolom in die kan worden gezien door zowel de instructors als de studenten.

 •  Primary Display: Selecteer een optie uit het drop-down menu. Het cijfer zal in dit format zowel in het Grade Center als op de [My Grades] pagina van studenten worden weergegeven. Er zijn een aantal opties:

  •  Score: de beoordeling wordt weergegeven als een cijfer

  •  Text: de beoordeling wordt weergegeven als tekst.

  •  Percentage: de beoordeling wordt weergegeven in percentages.

  •  Naam van een Grading Schema: indien u een [Grading Schema] hebt gemaakt, ziet u de optie hier staan.

 

 •  Secondary Display: Selecteer een optie uit het drop-down menu. Deze selectie geeft het secundaire format voor deze kolom weer, aangegeven tussen haakjes in het Grade Center.

 

0x01 graphic

 1.  Data specificeren:

 

 •  Selecteer een Grading Period uit het uitklapmenu. Grading Period en het uitklapmenu worden enkel weergegeven wanneer vooraf Grading Periods zijn ingesteld.

0x01 graphic

 1. Kolommen selecteren:

 • Selecteer de items die moeten worden meegenomen in de Weighted berekening.

 • Columns to Select (een lijst met alle kolommen in het Grade Center die worden ingesteld om mee te nemen in de berekeningen): Selecteer een kolom en klik op de pijl om deze mee te nemen in de selectie.

 • Categories to Select (een lijst van alle categorieën in het Grade Center): Selecteer een categorie en klik op de pijl om deze toe te voegen aan de [Weighted Column].

 

 • Nadat alle kolommen en categorieën zijn geselecteerd, voert u het percentage in voor elke kolom of categorie dat moet worden meegenomen in de [Weighted Column]. De percentages moeten in totaal uitkomen op 100%.

0x01 graphic

 •  Als een categorie is geselecteerd, verschijnen een aantal andere opties:

 •  In Grading Period: Selecteer een [Grading Period] voor de categorie via het uitklapmenu. Deze optie verschijnt alleen als u al eerder een Grading Period heeft aangemaakt. Enkel kolommen binnen de geselecteerde Grading Period zullen worden meegenomen in de [Weighted Grade].

 •  Weight Columns: Selecteer hoe zwaar kolommen moeten worden gewogen binnen een categorie. Als u kiest voor [Equally] zullen alle kolommen binnen een categorie even zwaar meetellen. Als u kiest voor [Proportionally] zullen de juiste waarden worden toegekend aan een cijfer, gebaseerd op het aantal punten vergeleken met andere kolommen binnen de categorie.

 •  Als u ervoor kiest de hoge/lage cijfers niet mee te laten tellen binnen een categorie, selecteert u dan deze optie en vul het aantal in van cijfers die niet mee moeten tellen.

 •  Als u ervoor kiest alleen de hoogste/laagste cijfers in een categorie te gebruiken, selecteert u dan deze optie en selecteer of dit het hoogste of het laagste cijfer moet zijn.

 •  Om een geselecteerd cijfer item of een geselecteerde categorie te verwijderen uit de selectie klikt u op de rode ”x”.

 

 •  Calculate as Running Total: Selecteer [Yes] om enkel die items mee te nemen waarvoor cijfers of pogingen bekend zijn. Als u bij deze optie No selecteert, zullen alle items worden meegenomen in de berekeningen, waarbij de waarde 0 gebruikt zal worden indien er geen cijfer bekend is.

0x01 graphic

 

 

 1. Opties

 •  Include this column in Grade Center calculations: Selecteer [NO] om deze Calculated kolom niet mee te nemen in andere berekeningen van het Grade Center.

 •  Show this column in My Grades: Selecteer [Yes] om de kolom weer te geven op de [My Grades] pagina van de studenten.

 •  Show Statistics (average and median) for this column in My Grades: het gemiddelde en het gewicht van deze kolom kan worden weergegeven in My Grades. De student kan zien wat de gemiddelde score is.

 

 
 1. Klik op [Submit].

Let op: Als een student een poging heeft verzonden (een test heeft afgerond of een bestand heeft verzonden waaraan een cijfer moet worden toegekend) en een instructor nog geen cijfer voor de assessment heeft ingevoerd, zal in de kolom de poging worden meegenomen in de berekeningen met als waarde 0.

Total Column

Een Total Column somt het aantal ontvangen punten weer van alle of geselecteerde cijferonderdelen: alle cijferkolommen, cijferkolommen binnen een Grading Period, of geselecteerde kolommen en categorieën. Bijvoorbeeld, een instructor kan deze kolom gebruiken om het totaal aantal punten van studenten uit te rekenen enkel voor het eerste kwartaal.

Ø Klik in de Action Bar (de grijze balk boven de spreadsheet) op [Create Calculated Column]

Ø Selecteer [Total Column]

Ø Het venster `Create Total Column verschijnt met 4 onderdelen:

0x01 graphic

 1.  Kolom informatie:

 •  Column Name: Voer een kolomnaam in. Dit is een verplicht veld en deze naam zal worden weergegeven in het Grade Center als er geen [Grade Center Display Name] wordt ingevoerd. Alleen de eerste 15 tekens worden weergegeven het Grade Center.

 •  Grade Center Display Name: Deze naam zal worden weergegeven als de kolomtitel in het Grade Center. Hiervan worden 15 tekens weergegeven in de kolomtitel.

 • Description: voer een omschrijving van de kolom in die kan worden gezien door zowel de instructors als de studenten.

 • Primary Display: Selecteer een optie uit het drop-down menu. Het cijfer zal in dit format zowel in het Grade Center als op de My Grades pagina van studenten worden weergegeven. Er zijn een aantal opties:

  •  Score: de beoordeling wordt weergegeven als een cijfer

  •  Text: de beoordeling wordt weergegeven als tekst.

  •  Percentage: de beoordeling wordt weergegeven in percentages.

  •  Naam van een [Grading Schema]: indien u een Grading Schema hebt gemaakt, ziet u de optie hier staan.

 •  Secondary Display: Selecteer een optie uit het drop-down menu. Deze selectie geeft het secundaire format voor deze kolom weer, aangegeven tussen haakjes in het Grade Center.

 

0x01 graphic

 1.  Data specificeren:

 

 •  Selecteer een Grading Period uit het uitklapmenu. Grading Period en het uitklapmenu worden enkel weergegeven wanneer vooraf Grading Periods zijn ingesteld.

0x01 graphic

 1. Selecteer kolommen: Selecteer de onderdelen die moeten worden meegenomen in de Total Points kolom. Mogelijke selecties zijn onder andere:

  • All Grade Columns: kies voor deze optie om alle becijferbare kolommen mee te nemen in de totaalberekening.

  • All Grade Columns in Grading Period: deze optie is alleen beschikbaar als u al eerder een [Grading Period] hebt aangemaakt.

  • Selected Columns en Categories: kies voor deze optie om individuele becijferbare onderdelen in de lijst te selecteren. Klik op de pijl om de geselecteerde onderdelen te verplaatsen naar het Selected Columns vak. U kunt meerdere kolommen en categorieën selecteren.

 •  Als een categorie is geselecteerd, verschijnen een aantal andere opties:

 

  • In Grading Period: Selecteer een Grading Period voor de categorie via het uitklapmenu. Deze optie verschijnt alleen als u al eerder een Grading Periode heeft aangemaakt. Enkel kolommen binnen de geselecteerde Grading Period zullen worden meegenomen in de [Total Column].

  • Als u ervoor kiest de hoge/lage cijfers niet mee te laten tellen binnen een categorie, selecteert u dan deze optie en vul het aantal in van cijfers die niet mee moeten tellen.

  • Als u ervoor kiest alleen de hoogste/laagste cijfers in een categorie te gebruiken, selecteert u dan deze optie en selecteer of dit het hoogste of het laagste cijfer moet zijn.

  • Om een geselecteerd cijfer item of een geselecteerde categorie te verwijderen uit de selectie klikt u op de rode ”x”.

 • Calculate as Running Total: Selecteer [Yes] om enkel die items mee te nemen waarvoor cijfers of pogingen bekend zijn. Als u bij deze optie [No] selecteert, zullen alle items worden meegenomen in de berekeningen, waarbij de waarde 0 gebruikt zal worden indien er geen cijfer bekend is.

 

0x01 graphic

 

 1. Opties

Let op : Als een student een poging heeft verzonden (een test heeft afgerond of een bestand heeft verzonden waaraan een cijfer moet worden toegekend) en een instructor nog geen cijfer voor de assessment heeft ingevoerd, zal in de kolom de poging worden meegenomen in de berekeningen met als waarde 0.

 Average Column

 Een Average Grade Column berekent het gemiddelde van alle of geselecteerde cijfers, bijvoorbeeld een gemiddeld cijfer voor alle quizzen die zijn gemaakt tijdens het semester.

Ø Klik in de Action Bar (de grijze balk boven de spreadsheet) op [Create Calculated Column]

Ø Selecteer [Avarage Column]

Ø Het venster `Create Average Column verschijnt met 4 onderdelen:

0x01 graphic

 1.  Kolom informatie:

 • Column Name: Voer een kolomnaam in. Dit is een verplicht veld en deze naam zal worden weergegeven in het Grade Center als er geen [Grade Center Display Name] wordt ingevoerd. Alleen de eerste 15 tekens worden weergegeven het Grade Center.

 • Grade Center Display Name: Deze naam zal worden weergegeven als de kolomtitel in het Grade Center. Hiervan worden 15 tekens weergegeven in de kolomtitel.

 • Description: voer een omschrijving van de kolom in die kan worden gezien door zowel de instructors als de studenten.

 • Primary Display: Selecteer een optie uit het drop-down menu. Het cijfer zal in dit format zowel in het Grade Center als op de [My Grades] pagina van studenten worden weergegeven. Er zijn een aantal opties:

  •  Score: de beoordeling wordt weergegeven als een cijfer

  •  Text: de beoordeling wordt weergegeven als tekst.

  •  Percentage: de beoordeling wordt weergegeven in percentages.

  •  Naam van een Grading Schema: indien u een [Grading Schema] hebt gemaakt, ziet u de optie hier staan.

 •  Secondary Display: Selecteer een optie uit het drop-down menu. Deze selectie geeft het secundaire format voor deze kolom weer, aangegeven tussen haakjes in het Grade Center.

 •  

 

0x01 graphic

 1.  Data specificeren:

 •  Selecteer een Grading Period uit het uitklapmenu. Grading Period en het uitklapmenu worden enkel weergegeven wanneer vooraf Grading Periods zijn ingesteld.

 

0x01 graphic

 1.  Selecteer kolommen: Selecteer de onderdelen die moeten worden meegenomen in de kolom. Mogelijke selecties zijn onder andere:

  • All Grade Columns: kies voor deze optie om alle becijferbare kolommen mee te nemen in de berekening.

  • All Grade Columns in Grading Period: deze optie is alleen beschikbaar als u al eerder een [Grading Period] hebt aangemaakt.

  • Selected Columns en Categories: kies voor deze optie om individuele becijferbare onderdelen in de lijst te selecteren. Klik op de pijl om de geselecteerde onderdelen te verplaatsen naar het Selected Columns vak. U kunt meerdere kolommen en categorieën selecteren.

 

0x01 graphic

 • Als een categorie is geselecteerd, verschijnen een aantal andere opties:

 • In Grading Period: Selecteer een [Grading Period] voor de categorie via het uitklapmenu. Deze optie verschijnt alleen als u al eerder een Grading Period heeft aangemaakt. Enkel kolommen binnen de geselecteerde Grading Period zullen worden meegenomen in de [Average Column].

 • Weight Columns: Selecteer hoe zwaar kolommen moeten worden gewogen binnen een categorie. Als u kiest voor [Equally] zullen alle kolommen binnen een categorie even zwaar meetellen. Als u kiest voor [Proportionally] zullen de juiste waarden worden toegekend aan een cijfer, gebaseerd op het aantal punten vergeleken met andere kolommen binnen de categorie.

 • Als u ervoor kiest de hoge/lage cijfers niet mee te laten tellen binnen een categorie, selecteert u dan deze optie en vul het aantal in van cijfers die niet mee moeten tellen.

 • Als u ervoor kiest alleen de hoogste/laagste cijfers in een categorie te gebruiken, selecteert u dan deze optie en selecteer of dit het hoogste of het laagste cijfer moet zijn.

 • Om een geselecteerd cijfer item of een geselecteerde categorie te verwijderen uit de selectie klikt u op de rode ”x”.

 • Calculate as Running Total: Selecteer [Yes] om enkel die items mee te nemen waarvoor cijfers of pogingen bekend zijn. Als u bij deze optie No selecteert, zullen alle items worden meegenomen in de berekeningen, waarbij de waarde 0 gebruikt zal worden indien er geen cijfer bekend is.

0x01 graphic

 1.  Opties

 •  Include this column in Grade Center calculations: Selecteer [NO] om deze Calculated kolom niet mee te nemen in andere calculaties van het Grade Center.

 •  Show this column in My Grades: Selecteer [Yes] om de kolom weer te geven op de [My Grades] pagina van de studenten.

 •  Show Statistics (average and median) for this column in My Grades: het gemiddelde en het gewicht van deze kolom kan worden weergegeven in My Grades. De student kan zien wat de gemiddelde score is.

 1.  Klik op [Submit].

 

Let op : Als een student een poging heeft verzonden (een test heeft afgerond of een bestand heeft verzonden waaraan een cijfer moet worden toegekend) en een instructor nog geen cijfer voor de assessment heeft ingevoerd, zal in de kolom de poging worden meegenomen in de berekeningen met als waarde 0.

Minimum/Maximum Column

Een Minimum/Maximum Column geeft of het minimum of het maximum cijfer van een selectie kolommen weer, bijvoorbeeld een maximum cijfer voor quizzen gemaakt tijdens het eerste kwartaal.

ØKlik in de Action Bar (de grijze balk boven de spreadsheet) op [Create Calculated Column]

Ø Selecteer [Avarage Column]

Ø Het venster `Create Average Column verschijnt met 4 onderdelen:

0x01 graphic

 1.  Kolom informatie:

 •  Column Name: Voer een kolomnaam in. Dit is een verplicht veld en deze naam zal worden weergegeven in het Grade Center als er geen [Grade Center Display Name] wordt ingevoerd. Alleen de eerste 15 tekens worden weergegeven het Grade Center.

 •  Grade Center Display Name: Deze naam zal worden weergegeven als de kolomtitel in het Grade Center. Hiervan worden 15 tekens weergegeven in de kolomtitel.

 •  Description: voer een omschrijving van de kolom in die kan worden gezien door zowel de instructors als de studenten.

 •  Primary Display: Selecteer een optie uit het drop-down menu. Het cijfer zal in dit format zowel in het Grade Center als op de [My Grades] pagina van studenten worden weergegeven. Er zijn een aantal opties:

  • Score: de beoordeling wordt weergegeven als een cijfer

  •  Text: de beoordeling wordt weergegeven als tekst.

  •  Percentage: de beoordeling wordt weergegeven in percentages.

  •  Naam van een Grading Schema: indien u een [Grading Schema] hebt gemaakt, ziet u de optie hier staan.

 •  Secondary Display: Selecteer een optie uit het drop-down menu. Deze selectie geeft het secundaire format voor deze kolom weer, aangegeven tussen haakjes in het Grade Center.

 

0x01 graphic

 1. Data specificeren:

 •  Selecteer een Grading Period uit het uitklapmenu. Grading Period en het uitklapmenu worden enkel weergegeven wanneer vooraf Grading Periods zijn ingesteld.

 

 

0x01 graphic

 1.  Selecteer kolommen

 •  Calculation Type: selecteer [Minimum] of [Maximum].

 •  Selecteer de onderdelen die moeten worden meegenomen in de Minimum/Maximum kolom. Mogelijke selecties zijn onder andere:

  •  All Grade Columns: kies voor deze optie om alle becijferbare kolommen mee te nemen in de berekening.

  •  All Grade Columns in Grading Period: deze optie is enkel beschikbaar als u al eerder een Grading Period heeft aangemaakt.

  •  Selected Grade Columns, Calculated Columns and Categories: kies voor deze optie om individuele becijferbare onderdelen in de lijst te selecteren. Klik op de pijl om de geselecteerde onderdelen te verplaatsen naar het Selected Columns vak. U kunt meerdere kolommen en categorieën selecteren.

 •  Als een categorie is geselecteerd, verschijnen een aantal andere opties:

 • In Grading Period: Selecteer een [Grading Period] voor de categorie via het uitklapmenu. Deze optie verschijnt alleen als u al eerder een Grading Period heeft aangemaakt. Enkel kolommen binnen de geselecteerde Grading Period zullen worden meegenomen in de [ Minimum/Maximum Column].

 • Om een geselecteerd cijfer item of een geselecteerde categorie te verwijderen uit de selectie klikt u op de rode ”x”.

 •  Calculate as a running total: Selecteer Yes om bij de berekening alleen die kolommen mee te tellen waarin cijfers zijn opgenomen.

 

0x01 graphic

 1.  Opties

 • Include this column in Grade Center calculations: u kunt de Total kolom wel of niet meenemen in andere calculaties van het Grade Center.

 • Show this column in My Grades: U kunt de kolom wel of niet laten weergeven op de [My Grades] pagina van de studenten.

 • Show Statistics (average and median) for this column in My Grades: het gemiddelde en het gewicht van deze kolom kan worden weergegeven in My Grades. De student kan zien wat de gemiddelde score is.

 1. Klik op [Submit].

Een Grading Schema toevoegen

 

Een Grading Schema kan cijfers in andere beoordelingen omzetten. Een score boven de 55% is bijvoorbeeld een `voldoende' en een score onder de 55% een onvoldoende. 

Ø Klik op [Manage]in de Action Bar van het Grade Center.

Ø Selecteer [Grading Schemas].

Ø Klik op [Add Grading Schema].

Ø Er verschijnt een venster met 3 onderdelen:

 

0x01 graphic

 1. Schema information:

 • Name: Voer een naam in voor het Grading Schema.

 • Description: Voer een beschrijving in voor het Grading Schema. De beschrijving zal worden weergegeven op de Manage Grading Schema pagina en kan helpen bij het identificeren van het Grading Schema.

 0x01 graphic

 1. Schema Mapping: standaard heeft een nieuw grading schema twee bereiken in percentages van 50% tot 100% en van 0% tot minder dan 50%.

 2.  

Let op

 •  De naam van het Grading Schema wordt weergegeven in het drop-down menu voor Primary Display and Secondary Display als u een onderdeel toevoegt aan het Grade Center.

 •  Het streepje ”-” kan niet worden gebruikt als cijferinvoer. Dit wordt gezien als een Null waarde.

 •  De Display Symbols (formulering onder [Will Equal] kolom) moet uniek zijn in het Grading Schema.

 •  Het percentagebereik voor elke cijferwaarde [Grades Scored Between] moet beginnen met de lagere waarde. De waarden moeten ook overlappen. Bijvoorbeeld: A = 90 - 100%, B = 80 - 90%, C = 70 - 80% etc. Het bereik moet op deze manier worden ingesteld om te voorkomen dat er gaten ontstaan die voor zouden kunnen komen als een score tussen de cijfers van het bereik in zouden vallen. Binnen bereik 80-90% vallen alle cijfers tot aan 90%, maar niet 90%. Het bovenste bereik is wel inclusief 100%.

Een cijfer weergeven met behulp van een Grading Schema

Ø Klik op de dubbele pijl in het titelvak van de kolom om het drop-down menu weer te geven.

Ø Selecteer [Edit Column Information].

Ø Selecteer naast [Primary Display] de naam van het Grading Schema dat u wilt gebruiken.

Ø Selecteer naast [Secondary Display] een overig format voor het cijfer dat zal worden weergegeven in het Grade Center. 

Ø Klik op [Submit].

Let op: Studenten kunnen een cijfer alleen zien in het format dat is gespecificeerd in het Primary Display.

Een Grading Schema uit een kolom verwijderen

Ø Klik op de dubbele pijl in het titelvak van de kolom om het drop-down menu weer te geven.

ØSelecteer [Edit Column Information].

ØSelecteer naast [Primary Display] een ander format voor het cijfer dan het Grading Schema.

ØSelecteer naast [Secondary Display] een overig format voor het cijfer dat zal worden weergegeven in het Grade Center.

ØKlik op [Submit].

Een Grading Schema wijzigen

ØKlik op [Manage] in de Action Bar van het Grade Center.

ØSelecteer [Grading Schema].

Ø Klik op het drop-down menu naast een Grading Schema.

Ø Selecteer [Edit].

Ø Maak de gewenste wijzigingen van de naam, beschrijving of Display Symbols en de overeenkomstige percentages.

Ø Klik op [Submit]. Hierna zullen alle kolomen die gebruik maken van dit Grading Schema worden aangepast aan de wijzigingen.

Een Grading Schema kopiëren

Ø Klik op [Manage] in de Action Bar van het Grade Center.

Ø Selecteer [Grading Schema]

Ø Klik op het drop-down menu naast een Grading Schema.

Ø Selecteer [Copy]

Ø Het nieuwe Grading Schema heeft de naam van de originele Grading Schema en het achtervoegsel `(2)'.

Een Grading Schema verwijderen

Eén Grading Schema verwijderen

Ø Klik op [Manage] in de Action Bar van het Grade Center.

Ø Selecteer [Grading Schema].

Ø Klik op het drop-down menu naast een Grading Schema.

Ø Selecteer [Delete].

Ø Klik op OK om de verwijdering te bevestigen.

Meerdere Grading Schema's verwijderen

Ø Klik op [Manage] in de Action Bar van het Grade Center.

Ø Selecteer [Grading Schema].

Ø Vink de Grading Schema's aan die u wilt verwijderen

Ø Klik bovenaan of onderaan op [Delete].

Ø Klik op OK om de verwijdering te bevestigen.

Let op:

 •  Instructors mogen het standaard Grading Schema alleen verwijderen als ze het hebben aangepast.

 •  Instructors mogen elk Grading Schema verwijderen dat zij hebben aangemaakt zolang deze Schemas niet in gebruik zijn. Grading Schemas die in gebruik zijn, hebben geen Remove knop.

 •  Het verwijderen van een Grading Schema is definitief.