• RSS Feed

Toets - Een toets importeren
  

Wat?

Cursusleiders kunnen toetsen, enquêtes en pools importeren. Dit is een snelle manier om toetsen, enquêtes en pools te delen met andere cursusleiders. Toetsen, enquêtes en pools worden geëxporteerd uit het systeem en vervolgens geïmporteerd door een andere cursusleider. Toetsen, enquêtes en pools worden geëxporteerd en geïmporteerd als ZIP-pakketten.

 

Hoe?

Een toets, enquête of pool importeren

  1. Klik onderCourse Tools op Tests, Surveys, and Pools.

  1. Selecteerafhankelijk van welk soort bestand je wilt importeren Tests, Surveys of Pools.

  1. Klik op Import [soort].

  1. Klik op Browse My Computer of Browse Course Files om het bestand te zoeken.

  1. Klik op Submit.

 

Problemen oplossen

 

U kunt alleen pakketten met toetsen, enquêtes en pools importeren die zijn geëxporteerd uit Blackboard Learn. Toetsen en enquêtes die door anderen zijn gemaakt, die door andere instellingen zijn gemaakt of die zijn gemaakt met een oudere versie van Blackboard Learn kunnen alleen worden geïmporteerd als ze de juiste indeling hebben.