• RSS Feed

Pool - Pool maken
  

 

Wat?

De pagina Pool Canvas geeft een overzicht van alle vragen in een pool. Cursusleiders kunnen hier de naam van de pool en de instructies wijzigen, maar ook vragen maken, wijzigen en uploaden. Cursusleiders kunnen via de selectievakjes alle of bepaalde vragen selecteren en deze vervolgens verwijderen of een ander aantal punten geven.

Als cursusleiders poolvragen maken die zijn bedoeld voor enquêtes, moeten voor de vragen de juiste antwoorden worden opgegeven. Deze antwoorden worden genegeerd nadat de vraag is toegevoegd aan een enquête. Op deze manier kunnen de vragen later worden gebruikt in toetsen of andere enquêtes.

 

Hoe?

Een pool maken

 1. Klik op Tests, Surveys, and Pools onderCourse Tools in het configuratiescherm.

 1. Klik op Pools.

 1. Klik op Build Pool.

 1. Voer de gegevens in op de pagina Pool Information en selecteer Submit.

 1. Voeg vragen toe aan de pool.

 1. Klik op OK als u klaar bent.

 

Bestaande pools wijzigen

 1. Klik op Tests, Surveys, and Pools onderCourse Tools in het configuratiescherm.

 1. Klik op Pools.

 1. Klik op Edit in het contextmenu voor een bestaande pool.

 1. U kunt hier vragen toevoegen of verwijderen.

 1. Klik op OK als u klaar bent.

 

Volgende stappen

 

Dit zijn de taken die kunnen worden uitgevoerd op de pagina Pool Canvas:

 

Bewerking...

 

Handeling...

 

Een nieuwe vraag maken

 

Klik op de keuzelijst Create Question en selecteer het type vraag dat u wilt toevoegen.

 

Een vraag uploaden

 

Klik op de knop Upload Questions en browse daar naar de locatie waar de vraag staat. Klik daarna op submit en de vraag is toegevoegd aan de lijst.

 

De standaardpuntwaarde voor vragen in de pool wijzigen

 

Klik op het gewenste veld in de kolom Default Points en typ een nieuwe puntwaarde. Druk op Enter of klik op de knop met een vinkje.

 

De naam, beschrijving of instructies voor de pool wijzigen

 

Selecteer Edit in het contextmenu naast de eerste kop.

 

De instellingen voor deze pool wijzigen

 

Klik op Question Settings. Hiermee kan de cursusleider het standaardaantal punten, de opties voor feedback bij vragen en het opnemen van afbeeldingen aanpassen.

 

Een vraag kopiëren

 

Klik op Copy in het contextmenu voor de vraagkop. De pagina Meerkeuzevraag maken/bewerken wordt geopend, zodat de gekopieerde vraag kan worden gewijzigd. Gekopieerde vragen nemen alle instellingen van de oorspronkelijke vraag over.

 

een vraag wijzigen

 

Klik op Edit in het contextmenu voor de vraagkop.

 

Cursusleiders kunnen gekoppelde vragen wijzigen via het poolbord. Als een gekoppelde vraag is gewijzigd, worden de wijzigingen automatisch overal doorgevoerd waar de vraag voorkomt. Wijzigingen worden niet weergegeven in toetsen die al worden uitgevoerd.

 

Een voorbeeld van een vraag bekijken

 

Klik op Details in het contextmenu voor de vraagkop. De vraag wordt in een nieuw venster weergegeven.

 

Vraag verwijderen

 

Klik op Delete in het contextmenu voor de vraagkop. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

 

Een vraag hergebruiken

 

Klik op Find Questions.