• RSS Feed

Toets - Toets beschikbaar maken
  

Wat?

Als een toets is aangemaakt moet deze nog beschikbaar worden gemaakt. Hoe dit moet wordt beschreven in deze handleiding.

 

Hoe?

Startpunt: Nestor > Course

 

 • Vergewis je ervan dat je een toets klaar hebt staan in de cursus. Het overzicht kan worden opgevraagd door in de cursus onder [Course Management], [Course Tools] te klikken op [Tests, Surveys, and Pools]. Klik inhet volgende scherm op [Tests]. Kijk of de toets die je door de studenten wilt laten maken in het overzicht staat. Indien dit niet het geval is, zie dan 2.6.10.1 (nieuwe toets maken) en 2.6.9.2. (toets importeren).

 • Ga naar het content area waarin u de toets klaar wilt zetten. In het voorbeeld is dit content area `toetsen' genoemd.

 

  

 • Ga in de content area naar [Assessments]. Het menu klapt uit. Klik op [Test] .

 • Selecteer in het volgende scherm de toets die al klaarstaat en klik dan op [Submit].

 • Het `test options'-scherm verschijnt:

   

   • 1. Test information: u kunt hier de naam en de beschrijving van de toets invullen. Als u `open test in new window' selecteert, opent er een nieuw scherm als de student de toets opent.

   • 2. Test availability: als u [make the link available] op 'yes' zet, wordt de toets beschikbaar voor studenten. Studenten kunnen dan maken. U kunt aangeven of een studenten de toets meerdere keren mogen maken met [multiple attemps], of afgedwongen wordt dat de toets in één keer wordt afgemaakt met [Force Completion], hoeveel tijd de student krijgt met [Set Timer] en wanneer de toets beschikbaar is. Ook kunt u een wachtwoord instellen, welke de studenten moeten invoeren om de toets te kunnen openen.

   • 3. Due date: als hier een datum wordt ingevuld en deze optie wordt geselecteerd kan een student na die datum de toets nog wel inleveren, maar deze wordt dan gemarkeerd als 'te laat'

   • 4. Self-assessment options: u kunt hier bepalen of de resultaten van de toets in het grade center worden opgenomen. Standaard staat de mogelijkheid aan. Ten tweede kunt u hier bepalen of u de resultaten onzichtbaar maakt voor de docent. Dit in verband met de privacy van de studenten. Standaard staat deze optie uit. Hou er rekening mee dat deze laatste optie niet meer kan worden uitgezet als deze eenmaal is ingeschakeld (om privacy te kunnen garanderen).

   • 5. Test feedback: Hier kunt u instellen welke feedback de student ziet als hij de toets heeft afgerond zoals hoeveel punten te hebben gehaald, welke antwoorden ze hebben ingevoerd, welke antwoorden de correcte antwoorden waren en/of feedback die door de toets-maker is ingesteld.

   • 6. Test presentation: Hier kunt u bepalen hoe de toetsvragen aan de student worden gepresenteerd. [All at Once] zorgt dat alle vragen tegelijk op het scherm staan. [One at a Time] zorgt dat alle vragen één voor één getoont worden. [Prohibit Backtracking] zorgt ervoor dat een antwoord, eenmaal ingevuld, niet meer kan worden aangepast. [Randomize Questions] zorgt ervoor dat alle vragen in een willekeurige volgorde worden geplaatst, in plaats van alle vragen in dezelfde volgorde bij iedereen.
     

 • Als u klaar bent kunt u op [Submit] klikken.
   

 • Uw toets is in de content area geplaatst

 

Nb. Dat de toets in de content area is geplaatst wil nog niet zeggen dat deze te allen tijde zichtbaar is voor studenten. De zichtbaarheid hangt af van de instellingen bij test options, waarbij vooral de instelling bij test availabilty en een eventuele datumrestrictie van belang zijn.