• RSS Feed

Inleveropdracht - Een inleveropdracht inleveren
  

Wat?

Uitleg van de stappen die een student moet zetten om een digitaal werkstuk binnen een cursus in te leveren (al dan niet in groepsverband).

 

Hoe?

Startpunt: Het menugebied en item  binnen een cursus waar ingeleverd moet worden. Een [Assignment] is herkenbaar aan het icoon:

 

0x01 graphic

 • Klik op pijltjes achter naam van de [Assignment].
   
 • Bij [Assignment Materials] kun je een online opdracht direct in de teksteditor schrijven.
   
 • Als je één of meer bestanden wilt inleveren kies je achter [Attach file] voor [Browse my computer].
   
 • Selecteer het bestand dat je wilt inleveren.
   
 • Verander eventueel de [Link title] naar het bestand.
   
 • Herhaal deze handelingen als je meerdere bestanden wilt inleveren.
   
 • Geef eventueel een toelichting op je inlevering onder [comment].
   
 • [Save as draft] betekent dat je nog dingen aan de inlevering wilt veranderen. Je docenten zien de inlevering nog niet!
   
 • [Submit] betekent dat je inlevert. Hierna kun je niets meer aan deze inlevering veranderen.