• RSS Feed

Toets - Toets afnemen
  

Wat?

Een student kan een toets maken die door de docent is aangemaakt binnen een cursus.

Hoe?

0x01 graphic

  • Klik op de toets die u wilt maken (in het bovenstaande voorbeeld heet de toets `toets collegeweek 1').
  • Klik in het volgende scherm op [ Begin ].U kunt aan de toets beginnen.

0x01 graphic

  • Als u uw antwoorden in de tussentijd wilt opslaan klikt u voor [Save All Answers] Als u alle vragen heeft gemaakt klikt u op [ Save and Submit ].
  • In het volgende scherm wordt aangegeven dat de toets is gemaakt. U kunt op OK klikken om de resultaten te bekijken.