• RSS Feed

Inleveropdracht - Een inleveropdracht voor een groep klaarzetten
  

Wat?

Indien met werkt met groepen, biedt Blackboard de mogelijkheid om een opdracht aan te bieden aan groepen. Het volstaat dat één iemand per groep de opdracht inlevert.

 

Hoe?

Een opdracht maken en deze koppelen aan één of meerdere groepen.

 

Startpunt: 

 • Open de cursus/organisatie waarin men een inleveropdracht voor een groep of groepen wil aanmaken.

 • Navigeer naar een content area (inhoudsgebied) waarin men de opdracht wil aanmaken.

 • Activeer de [Edit Mode] van de betreffende content area (inhoudsgebied).

 • Klik op de knop [Create Assessment] en vervolgens op [Assignment].

 • Plaats de cursor in het tekstveld [Name and Color] en typ de tekst die als titel moet verschijnen bij de opdracht.

 • Standaard zal de naam in het zwart verschijnen. Klik eventueel op de knop 0x01 graphic
  en selecteer de gewenste kleur.

 • Plaats de cursor vervolgens in het tekstveld [Instructions] en typ de tekst die als bericht moet verschijnen. U kan eventueel opmaak toevoegen via de diverse knoppen van de visual text box editor (visuele tekstvak editor)

 • Men kan ook een lokaal bestand koppelen aan een opdracht met daarin bv. een tekening ter verduidelijking, een basistekst of schema waarvan de studenten moeten vertrekken, een sjabloon, ... .

 • Klik onder deel 2  [Assignment Files] op de knop  [Browse for Local File] en zoek het betreffende bestand op uw pc.

 • Men kan de tekst voor die link opgeven in het tekstveld naast  [Name of Link to File]. Indien u dit tekstveld leeg laat, dan zal de bestandsnaam gebruikt worden als link. Vergeet niet om vervolgens op de knop [Attach File] te klikken.

 • Men kan eventueel ook een verwijzing plaatsen naar een item in de content collection met daarin bv. een tekening ter verduidelijking, een basistekst of schema waarvan de studenten moeten vertrekken, een sjabloon, ... .

 • Klik onder deel 2  [Assignment Files] op de knop  [Browse for Content Collection-item] en selecteer het betreffende bestand. Vergeet niet om vervolgens op de knop Attach File (Bestand bijvoegen) te klikken.

 • Plaats de cursor vervolgens in het tekstveld [Points Possible] en geef de maximum score op. Indien u deze tool enkel gebruikt om documenten te laten indienen, en u de studenten later geen score wil geven voor deze opdracht in het Grade Center (puntenlijst) van de cursus of organisatie, dan mag u dit overslaan.

 • Men kan eventueel de opdracht reeds aanmaken, maar het nog unavailable (onbeschikbaar) en dus onzichtbaar voor studenten en participants (deelnemers) maken.

 • Vink hiervoor de checkbox uit naast de tekst  [Make the assignment available]. De opdracht zal dan wel zichtbaar zijn in de bewerkweergave voor bepaalde cursusrollen zoals instructors (cursusleiders), maar niet voor gewone gebruikers met de cursusrol student of participant (deelnemer).

 • Daarnaast kan men ook optioneel opgeven wanneer de opdracht zichtbaar is voor studenten. Dit doet men door een begin- en einddatum op te geven.

 • Geef aan hoeveel pogingen de student krijgt om zijn opdracht in te dienen. De mogelijkheden zijn:

  • [Allow single attempt]

  • [Allow unlimited attempts]

  • [Number of attempts] waarbij men zelf een aantal moet opgeven

 • Indien er na het overschrijden van het aantal toegelaten pogingen toch nog een extra poging nodig is, kan een docent dit toelaten via het Grade Center.

 • Vink eventueel de optie [Due Date] aan en kies de gewenste einddatum voor de assignment (opdracht). Opgelet, studenten kunnen nog steeds na het verstrijken van de einddatum opdrachten doorsturen (zie aandachtspunten).

 • Onder 6. [Recipients] dien je aan te duiden voor wie de assignment bedoeld is.

   • Met de optie [Groups of Students] dien je te selecteren welke groepen je wil koppelen aan de opdracht. Alle leden van de groep krijgen de opdracht te zien. Als je een opdracht koppelt aan een groep dient er maar één lid van de groep de opdracht in te dienen.

 

 • Klik onderaan op de knop [Submit].

 

Aandachtspunten

Men kan aan een opdracht een due date vasthangen. Om studenten met functiebeperkingen echter toe te laten om toch meer tijd te nemen voor het verwerken van een bepaalde opdracht, laat het systeem toch toe dat studenten na het verstrijken van de einddatum nog opdrachten inleveren. De einddatum is enkel bedoeld als een indicatie voor de student, en als docent kan men eventueel via het Grade Center (puntenlijst) of via een regel in het Early Warning System (Systeem voor vroege waarschuwing) snel opvragen wie de deadline niet gehaald heeft en wie wel.

Gebruik geen leestekens bij de titel van de opdracht zoals ?,/,\,",',... . Deze geven problemen bij het downloaden van de opdracht. Indien met dit probleem tegenkomt, volstaat het om de naam van de opdracht aan te passen.