• RSS Feed

Adaptive Release
  

Adaptive release biedt de mogelijkheid om content op basis van een tijdstip, datum, lidmaatschap van een groep, en/of cijferbasis vrij te geven. Zo kunnen bijvoorbeeld items of opdrachten op basis van een x aantal vastgestelde criteria beschikbaar worden gesteld. Het toepassen van de 'Adaptive Release' kan op vrijwel alle items binnen Nestor (items, (ephorus)opdrachten, groepsinschrijvingen etc.). Blackboard heeft twee opties:

  • Adaptive Release > werkt met standaard regels. Deze optie wordt hieronder verder beschreven. 
  • Adaptive Release: Advanced > werkt met eigen regels door middel van de knop 'Create Rule'. Door gebruik te maken van meerdere regels, kan het niveau van toegang worden verfijnd. Deze optie wordt hier niet beschreven. 

Stappen

Onderstaande stappen leggen uit hoe je een adaptive release insteld voor een item. Echter zijn deze stappen ook toepasbaar voor andere onderdelen binnen Nestor zoals een groepsinschrijving.  

  1. Ga in Nestor naar de gewenste cursus en de desbetreffende item;
  2. Klik op  welke verschijnt bij de naam van het item en vervolgens op 'Adaptive Release'.
  3. Vervolgens is het mogelijk om de volgende criteria in te stellen:
  • Date: zorgt ervoor dat de content voor de gebruiker een beperkte periode beschikbaar is. Het volstaat hier ook alleen een datum in te vullen bij 'Display After'. 
  • Membership: maakt het mogelijk om de content beschikbaar te maken voor een specifieke gebruiker en/of groep. 
  • Grade: geeft de mogelijkheid om op basis van binnen de cursus behaalde resultaten toegang te verlenen tot de content. Voorwaarde om gebruik te maken van deze regel is de beschikbaarheid van minimaal één opdracht (assignment) of toets (test) in het Grade Center. Selecteer bij 'Select a Grade Center Column' een item uit het Grade Center. Daarna kan ingesteld worden of een gebruiker bijvoorbeeld minstens één keer een poging moet hebben gedaan voor een bepaalde opdracht of dat de gebruiker een bepaald cijfer moet hebben behaald. 
  • Review status: geeft de mogelijkheid om content beschikbaar te stellen als een gebruiker een bepaald onderdeel van de cursus bekeken heeft. Klik op de knop 'Browse' en selecteer in het venster het item dat de gebruiker bekeken moet hebben alvorens het item waarvoor deze regel geldt, te kunnen zien.

Belangrijk: voorwaarde is dat hiervoor bij een item de Review Status geactiveerd is. Dat kan door bij het gewenste item 'Set Review Status' te selecteren. Als de Review Status niet geactiveerd is, zal Blackboard bij de keuze voor een onderdeel van de cursus dat voor de regel Review gebruikt wordt, de Review Status alsnog automatisch activeren.

Nadat er op 'Verzenden' is geklikt, zijn de ingestelde criteria geldig. 

Opmerking: Je kunt een Adaptive Release alleen instellen wanneer de [Edit Mode] op [Aan] staat