• RSS Feed

Ephorus - Ephorus opdracht nakijken
  

 

 

Nadat een student een document heeft ingeleverd via een Ephorus, wordt deze gecontroleerd op plagiaat. Hierbij wordt een gedetailleerd rapport gegeven over overeenkomsten met andere bronnen, zodat je eenvoudig kunt controleren of er mogelijke sprake is van plagiaat.

Stappen:

  1. Ga in de desbetreffende cursus naar Course Tools > Ephorus Assignment;
  2. Klik op de opdracht die u wilt nakijken;
  3. Je krijgt een overzicht van alle studenten, de opdrachten die zijn ingeleverd en de mate van overeenkomst met andere documenten in de Ephorus database;
  4. Klik op  bij het percentage van de kolom 'gevonden overeenkomsten' op 'toon rappport' om te kijken waar exact plagiaat is gepleegd (in onderstaande afbeelding is dit 0%).  

Klik op de documentitel om het ingeleverde bestand te downloaden.