• RSS Feed

Ephorus - Ephorus opdracht opnieuw laten inleveren
  

 

 

Heeft de student een verkeerd document ingeleverd of mag de student een nieuw bestand uploaden? Geef de student dan een nieuwe poging, dit gaat als volgt:

Stappen:

  1. Ga in de desbetreffende cursus naar Course Tools > Ephorus Assignment;
  2. Klik op de opdracht die u wilt nakijken;
  3. Je krijgt een overzicht van alle studenten, de opdrachten die zijn ingeleverd en de mate van overeenkomst met andere documenten in de Ephorus database;
  4. Klik op  en vervolgens op 'overdoen'.