• RSS Feed

Toets - Verschillende vraagtypen
  

Wat?

Een keuze maken uit de verschillende ingebouwde vraagtypen. Elk vraagtype kent zijn eigen toepassing.

Hoe?

 • Open de cursus.
 • Ga naar Course Tools linksonder en klik op Tests, Surveys, and Pools
 • Ga vervolgens naar Tests of Surveys, afhankelijk van of u een Test of een Survey wilt gebruiken.
 • Klik in het overzicht op het pijltje naast de Test of Survey waar u een vraag aan wilt toevoegen. En klik op Edit.
 • Klik op Create Question bovenaan, er verschijnt nu een lijstje met beschikbare vragen.
 • Onderstaande vragen zijn beschikbaar. De aanklikbare titels verwijzen door naar een instructievideo die uitleg geeft over het instellen van de vraag.
  • Berekende formule vraag (Calculated Formula)
  • In deze vraag kan een formule toegevoegd worden met getallen die voor elke invuller opnieuw gegenereerd kunnen worden. Elke invuller krijgt dus eigen waarden te zien waar hij/zij mee moet rekenen.


  • Numerieke vraag (Calculated Numeric)
  • Dit is een vraag waarbij het antwoord een getal is. Het heeft als extra voordeel bovenop de invulvraag dat er een bereik mee kan worden gegeven waarin het goede antwoord ligt.


  • Of/of (Either/Or)
  • Dit is een vraag waarbij de invuller kan kan kiezen tussen Ja/Nee, Eens/Oneens, Waar/Onwaar of Goed/Fout.


  • Essay vraag (Essay)
  • Dit is een open vraag, waarin het antwoord in verhaalvorm kan worden ingevuld. De beoordeling is aan de docent.


  • Bestandantwoord (File Response)
  • Deze vraag wordt door de invuller beantwoord door een bestand te uploaden vanaf zijn/haar computer of uit de content collection. De beoordeling moet handmatig door de docent worden gedaan.


  • Meervoudige invulvraag (Fill in Multiple Blanks)
  • Dit is een vraag waarbij de invuller weggelaten woorden uit een zin of tekst in moet vullen. Er kunnen meerdere woorden worden weggelaten en er kunnen meerdere goede antwoorden per weggelaten woord worden opgegeven. Er kan gekozen worden om per goed ingevuld woord een deel van de punten toe te kennen of om pas punten toe te kennen als alle antwoorden goed zijn ingevuld.


  • Invulvraag (Fill in the Blank)
  • Dit is een vraag waarbij de invuller zelf een kort antwoord in moet typen dat letterlijk gelijk moet zijn aan het opgegeven korte antwoord. Er kunnen meerdere goede antwoorden opgegeven worden. Denk bijvoorbeeld aan de vertaling van een woord, hier bestaan soms meerdere juiste vertalingen voor.


  • Hotspot vraag (Hot Spot)
  • Hierbij moet de invuller een punt op een foto aanwijzen waar het gevraagde onderdeel is te zien. De docent markeert het deel van de foto dat juist is.


  • Verhaspelde vraag (Jumbled Sentence)
  • Bij deze vraag moet de invuller een aantal woorden, die weggelaten zijn uit een zin, goed invullen. Hij heeft keuze uit een lijstje met woorden, die vooraf zijn ingevuld door de docent. Door de juiste woorden op de juiste plaats te kiezen worden er punten verdient.


  • Combineren (Matching)
  • Bij deze vraag moet de invuller objecten aan elkaar koppelen. Er worden twee kolommen gemaakt waarbij elk element uit de eerst kolom gekoppeld moet worden aan een element uit de tweede kolom. Er kunnen punten toegekend worden voor elke goede combinatie of alleen wanneer alle combinaties goed zijn.


  • Meervoudig antwoord (Multiple Answer)
  • Dit is een vraag waarbij de invuller meerdere antwoorden kan kiezen uit een lijst met voorgeschreven antwoorden. Er kunnen 2 t/m 20 antwoordmogelijkheden ingevoerd worden. Bovendien kan er gekozen worden om ook voor een fout antwoord een bepaald aantal punten toe te kennen, bijvoorbeeld als het antwoord `bijna' goed is.


  • Meerkeuzevraag (Multiple Choice)
  • Dit is een vraag waarbij de invuller één antwoord kan kiezen uit een lijst met voorgeschreven antwoorden. Er kunnen 2 t/m 20 antwoordmogelijkheden ingevoerd worden. Bovendien kan er gekozen worden om ook voor een fout antwoord een bepaald aantal punten toe te kennen, bijvoorbeeld als het antwoord `bijna' goed is.


  • Opinieschaal/likert vraag (Opinion Scale / Likert)
  • Dit is een vraag speciaal voor Surveys, waarbij de invuller zijn of haar mening kan geven. Het is in principe een gewone multiple choice vraag waarin al standaard een aantal opties van `Strongly Disagree' tot `Strongly Agree' zijn ingevuld.


  • Sorteren (Ordering)
  • Bij deze vraag moet de invuller een aantal items in de juist volgorde zetten. Bijvoorbeeld chronologisch of alfabetisch.


  • Vragenpakket (Quiz Bowl)
  • Hierbij is het antwoord op een vraag gegeven en moet de invuller een vraag (af)maken waarbij dit antwoord past.


  • Kort antwoord (Short Answer)
  • Dit is opnieuw een open vraag, maar hierbij kan aangegeven worden hoelang het antwoord ongeveer mag zijn. De beoordeling moet door de docent worden gedaan.


  • Waar/onwaar (True/False)
  • Dit is een vraag waarbij de invuller aan moet geven of de bewering waar of niet waar is. Deze vraag kan ook gemaakt worden met een Of/of-vraag.