• RSS Feed

Toets - Uitleg Toetsen, Enquêtes en pools
  

Wat?

Cursusleiders gebruiken toetsen om de kennis van studenten te toetsen en de voortgang van studenten te meten. Aan elke toets wordt een cijfer gekoppeld in het gradecenter. Enquêtes worden gebruikt om informatie van studenten te verzamelen. Enquêtes zijn gelijk aan een toets, maar kennen geen punten en cijfers.

Voordat u begint

Er zijn enkele punten die cursusleiders in overweging moeten nemen wanneer ze een toets of enquête gaan maken:
  • Zijn er speciale instructies nodig voor deze toets?
  • Hoeveel vragen?
  • Welk type vragen ga ik stellen?
  • Welke puntenwaarde moet ik aan de vragen koppelen?
  • Zijn deelpunten acceptabel voor sommige of alle vragen?
  • Zijn sommige vragen extra moeilijk, en kunnen de studenten voor die vragen extra punten krijgen?

Toetsen en enquêtes

U kunt toetsen en enquêtes maken door zelf nieuwe vragen te bedenken, gebruik te maken van de verschillende ingebouwde vraagtypen, vragen uit bestaande toetsen en pools te gebruiken, vragen te uploaden of door pools te importeren.

Toetsen en enquêtes implementeren

Als u een toets of enquête hebt gemaakt, moet u het onderdeel implementeren. Dit doet u door het onderdeel toe te voegen aan een inhoudsgebied en vervolgens beschikbaar te stellen aan studenten.

Beoordeling van toetsen

Het beoordelen van toetsen in Blackboard gaat automatisch, behalve voor subjectieve vragen, zoals open vragen. Deze moeten handmatig worden beoordeeld. Grade Center bevat een aantal opties voor het beoordelen van toetsen:
  • Multiple attempts: Via de pagina Instellingen voor het maken van toetsen kunnen cursusleiders de instellingen voor een toets aanpassen. Het eindcijfer voor een beoordeling kan bestaan uit het cijfer voor de eerste poging, de laatste poging of een gemiddelde van alle pogingen.
  • Met Clear attempt(s) kunnen cursusleiders een cijfer wissen uit Grade Center wissen. Dit kunt u afzonderlijk doen per poging, maar ook voor alle pogingen tegelijk. Als er bijvoorbeeld sprake is van een technische storing, kan de cursusleider alle pogingen voor de beoordeling verwijderen die op die datum zijn uitgevoerd.
  • Met de optie Manually Override kan de cursusleider een cijfer invoeren om een bestaand cijfer in Grade Center te vervangen. In het geval van bijzondere omstandigheden tijdens het examen kan de cursusleider de optie bijvoorbeeld gebruiken om het cijfer van de student te verhogen of te verlagen. Deze score wordt gebruikt om het cijfer te berekenen.