• RSS Feed

Volledige- en deelpunten bij ordeningsvragen
  

Zonder dat deelpunten toegekend worden:
Als alle opties op de juiste plaats zijn gezetten, dan betekent dit dat een student bij één enkele fout --> 0 punten krijgt.

Als er wel deelpunten toegekend worden:

In dit geval worden er punten voor een rangorde vraag toegekend als de absolute positie van de antwoorden zoals gegeven in het antwoordmodel, overeen komen met het gegeven antwoord.

Bijvoorbeeld:
De goede antwoorden zijn:
1. Januari
2. Februari
3. Maart
4. April
5. Mei

De antwoorden van een student zijn:
1. Februari
2. Maart
3. Mei
4. April
5. Januari


In dit geval krijgt een student 20% van de totalen punten, omdat april in beide gevallen op positie 4 staat. Het gaat hier dus om de absolute positie.
Er worden geen punten gegeven voor het feit dat februari na maart is ingevuld. De relatieve positie telt dus niet mee.

Kortom: de student krijgt alleen punten voor de absolute positie en niet voor de relatieve positie.