• RSS Feed

Zelf-inschrijving knop aanmaken
  

Na het aanmaken van een groepenset met de optie 'Zelf-inschrijving', moet er een knop worden aangemaakt die naar de pagina gaat waarop de student een overzicht krijgt van de beschikbare groepen en zich kan inschrijven. Dit kan op twee manieren:

1. Een knop maken in het cursusmenu

Een knop aanmaken naar de inschrijfpagina van een groepenset in het cursusmenu kan via de overzichtspagina van de groepensets. Klik op de pijltjes naast de groepenset en op ‘Nieuwe Zelfinschrijving’.

Er verschijnt een pagina met alle opties die voor de zelfinschrijving gelden. Deze opties gelden voor de gekozen groepenset en hebben betrekking op de inschrijving die klaargezet wordt. Na de juiste opties gekozen te hebben wordt de knop toegevoegd aan het menu

2. Een knop maken in een 'content area' in een cursus

Een zelf-inschrijving knop kan ook aangemaakt worden in een content area. Ga naar de gekozen content area en klik op ‘Tools’ > ‘Groepenset zelfinschrijving’. Er verschijnt een pagina met alle opties die voor de zelfinschrijving gelden. Deze opties gelden voor de gekozen groepenset en hebben betrekking op de inschrijving die klaargezet wordt. Na de gewenste opties te hebben geselecteerd, verschijnt de knop in de gekozen content area.