• RSS Feed

Needs Grading
  

Op de pagina 'Needs Grading(Grade Center > Needs Grading) wordt weergeven welke opdrachten/toetsen o.i.d. gereed zijn voor beoordeling of evaluatie. Op deze pagina kunt u ook een filter toepassen. 

  1. Klik op Grade All op de actiebalk om het werk direct te gaan beoordelen of door te nemen. Met de functie Grade All worden alle pogingen in een wachtrij geplaatst, zodat u eenvoudig tussen de items kunt schakelen. De volgorde van de items in de wachtrij komt overeen met de volgorde waarin de items op de pagina Needs Grading worden weergegeven.
  2. Om een individuele opdracht uit de lijst bij Needs Grading te bekijken dient u in de kolom 'User attempt' te klikken op de naam van de student. 
  3. Op de Needs Grading pagina kunt u filters toepassen om de lijst op de gewenste manier weer te geven. Als u een filter toepast, worden alleen de gefilterde items weergegeven in de lijst en in de wachtrij. De gefilterde lijst blijft van kracht totdat u andere filters kiest of u afmeldt. Klik op de X rechtsboven om het veld Filter samen te vouwen. U kunt de volgende filters toepassen: 
  • Category: selecteer 'all categories' om alle opdrachten of toetsen bij elkaar weer te geven, of kies ervoor om te sorteren op een bepaalde opdracht uit de lijst.
  • Item: items sorteren in alfabetische of omgekeerd alfabetische volgorde.
  • User: pogingen sorteren op de naam van studenten. Het aantal pogingen voor het item wordt tussen haakjes vermeld. Bijvoorbeeld: "Mary Jansen (Poging 1 van 2)." Klik op de naam van een gebruiker om direct naar de poging te gaan.
  • Date Submitted: pogingen sorteren op de datum en tijd waarop studenten de poging hebben verzonden. Dit is handig wanneer u een groot aantal pogingen vóór een bepaalde datum moet beoordelen.

Het totale aantal items dat een cijfer moet krijgen, verschijnt boven de lijst met items. Als u pogingen een cijfer hebt gegeven, staan deze niet meer op de pagina Cijfer nodig en wordt het aantal items bijgewerkt dat nog een cijfer moet hebben. Als u de lijst filtert, geeft het cijfer aan hoeveel items voldoen aan de filterinstellingen. Bijvoorbeeld: "12 van in totaal 17 items voldoen aan het huidige filter.