• RSS Feed

Full Grade Center
  

Je kunt het  Full Grade Center openen via het Control Panel > Grade Center > Full Grade Center. 

Het Full Grade Center vormt een spreadsheet waarin de rijen gevormd worden door de studenten en de kolommen verschillende items vormen (bijv. een assignment of een test). Het is mogelijk om aan de items een individueel cijfer toe te kennen of om uit verschillende items één cijfer te vormen via 'calculate column'. 

In de actiebalk zie je de volgende opties: 

 • Create column: Een nieuwe beoordelingskolom maken. 
 • Create calculated column: opent een menu met opties om een samengestelde kolom te maken. 
 • Manage: opent een menu met allerlei opties die de weergave van het grade center kunnen aanpassen. 
 • Reports: hiermee kun je een rapport maken van de kolommen in het grade center.
 • Filter: kan gebruikt worden om het overzicht van het grade center te beperken. 
 • Work offline: hiermee kun je offline via een excel bestand de cijfers invullen en deze daarna weer uploaden. Klik hier voor meer informatie. 

Je kunt kolomspecifieke informatie bekijken door naast de naam van de kolom op het pijltje te klikken. Daar heb je verschillende opties, dit is de belangrijkste: 

 • Edit Column Information: pas de informatie aan die bij 'Create Column' is ingevuld. 

Create Column/Edit Column Information

Op de Create Column/Edit Column Information pagina kun je bij 'primary display' kiezen in welke eenheid je wilt beoordelen (bijv. cijfer, percentage, letter enz.). Om eenheden toe te voegen dien je in het full grade center in de action bar > manage > grading schemas te gaan. Bij 'category' kun je een categorie invullen waar het item onder dient te vallen, je kunt categorieën toevoegen door in het full grade center in de action bar > manage > categories te gaan. De rest op deze pagina wijst zichzelf. 

Calculated Columns 

Met Calculated Columns kun je resultaten berekenen waarbij data van verschillende kolommen wordt samengevoegd. Hierbij zijn verschillende opties: 

 • Total Column: de som van alle resultaten. 
 • Weighted Total Column: een gewogen gemiddelde. Hierbij kun je aan de verschillende items een percentage toevoegen waarvoor het dient mee te wegen in het uiteindelijke cijfer. 
 • Average Column: weergeeft het gemiddelde van de items die je meeneemt in de average column. 
 • Minimum/Maximum Column: geeft ofwel de minimumscore (laagste score) of de maximumscore (hoogste score) van de geselecteerde kolommen. 

Kolommen sorteren

Sorteer kolommen om de lijst op de gewenste manier weer te geven. U kunt een kolom sorteren door op de kolomkop of het driehoekje te klikken.